Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Школата

Нови закони и термини въведени от Зор Алеф в окултната наука

ЗАКОНИ

 1. Всеобщ Закон за Пентакъла (Кръстът на посветения, 1993 г.)
 2. Закон за Безсмъртието (Кръстът на посветения, 1993 г.)
 3. Закон за Безстрастието (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 4. Закон на Бинера (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 5. Закон за Временната астрална магическа верига (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 6. Закон за Възмездието (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 7. Закон за Екстериориалния вампиризъм (Кръстът на посветения. 1993 г.)
 8. Закон за Йерархичното равновесие (Закон Анх) (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 9. Закон Caritаs (Отъждествяване) (Свещена терапия, том 1, 2003 г.; том 2, 2004 г.)
 10. Закон за Полярността (Кръстът на посветения, 1993 г.)
 11. Закон за Сефиротното ниво (Кръстът на посветения, 1993 г.)
 12. Закон за Средата (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 13. Закон на Триединството (Свещена терапия, том 1, 2003 г.; т.2, 2004 г.)

  ТЕРМИНИ

 1. Астрална магическа верига (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 2. Астрална фаза на трипланова идентификация (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 3. Дивинационен период (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 4. Жизнена терапия (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 5. Кодиране на чувства (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 6. Личностна обвивка (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 7. Магнетично заклинание (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
 8. Магнетично убеждение (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
 9. Медитативно разсъждение (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
 10. Медитативен аспект на съзнанието (вътрешно внимание) (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 11. Ментална фаза на трипланова идентификация (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 12. Метод на благодатното дихание (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 13. Метод на благодеянието (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 14. Метод на медитативното единение (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 15. Метод на медитативното съзерцание (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 16. Метод на мълчанието (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 17. Метод на „огненото дихание“ (Свещена терапия, т. 3, 2005 г.)
 18. Метод на разкриване на любовта (Свещена терапия, т. 3, 2005 г.)
 19. Метод на Триплановата идентификация (Свещена терапия, т. 3, 2005 г.)
 20. Метод на Философския камък или Aurum Philosophae (Свещена терапия, т. 3, 2005
 21. г.)
 22. Множествена концентрация на вътрешното внимание (Свещена терапия, т. 3, 2005
 23. г.)
 24. Окултно въздействие (Кръстът на посветения, 1993 г.; Свещена терапия, т.1, 20
 25. 03 г.)
 26. Окултна самоинициация (Свещена терапия, т. 3, 2005 г.)
 27. Перманентно медитативно съзерцание (Свещена терапия, т. 3, 2005 г.)
 28. Плуваща пентаграма на личността (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 29. Планово разединение на организма (Свещена терапия, т. 2, 2004 г.)
 30. Психическа експанзия
  • позитивна (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
  • негативна (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
  • съзнателна (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
  • несъзнателна (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
 31. Реализационна формула (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 32. Реинкарнационен период (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 33. Самостоятелна психическа процедура (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 34. Синдром на НЕ-АСИМИЛАЦИЯ (Свещена терапия, том 1, 2003 г., том 3, 2005 г.)
 35. Съзерцателна съставна на вътрешното внимание (Свещена терапия, том 3, 2005 г.
 36. )
 37. Състояние на духовно приемане (Свещена терапия, том 2, 2004 г.)
 38. Теургична кабализа (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 39. Трипланова идентификация (Свещена терапия, том 3, 2005 г.)
 40. Триединна любов (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)
 41. Флуидна нишка (Свещена терапия, том 1, 2003 г.)

| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение