Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Учението

Единно учение

Както са сътворени от Висшия Разум три сфери на Вселената – духовна (ментална), душевна (астрална) и физическа, така всичко в света е триединно (дух, душа, тяло), така и в човешкото общество съществуват три кръга хора.

Първият кръг са хора, които осъзнават своята принадлежност към духовния свят и градят своя живот в служба на неговите закони. Такива хора все още са единици на десетки хиляди.

Вторият кръг са хора от така наречения Свят на Душата. Те не са свободни от личностни илюзии и заблуди, но въпреки това творчески се стремят към нравствено самоусъвършенстване и са много по-отворени за духовно знание, отколкото хората от третия кръг.

Третият, най-широк кръг, това са хора, които мислят материално и материалистично, които служат на своите тела и признават като висша ценност благата и удоволствията на физическия свят. В този кръг цари пагубно невежество, от което дипломите на висшите учебни заведения не са спасение. Тук в пълна степен действа Сансара – порочният кръг на страстите, страданията и преражданията.

За това говорят думите на православния светец Теофан Затворник: "Когато съзнанието и свободата са на страната на духа, Човек е духовен, когато са на страната на душата – той е душевен, когато са на страната на плътта – той е плътен."

Трите посочени кръга хора не са отделени един от друг от някакви строги граници и взаимно се проникват. Т.е. не само "Човекът на душата", но и "Човекът на плътта", когато тръгне по пътя на мъдростта, може да стане Човек на духа. Случва се да има и обратен, низходящ процес, но той означава само духовна смърт на личността.

Истинското Духовно Учение е призовано да проникне на различни нива във всичките три кръга на човешкото общество и да промени неговото съзнание като цяло – да даде единни закони на духовното, душевното и земното битие и съответно да одухотвори и усъвършенства живота на човечеството.

Затова ние определяме само три нравствено-психологически процеса, чрез които се измерва качеството и обема на извършената от човека духовна работа:

  1. Пречистване.
  2. Трансформация.
  3. Разширение.

Пречистването на личността и обществото като цяло е невъзможно без повсеместно изучаване на законите на душата и Вселената в тяхната взаимовръзка.

Трансформацията предвижда интегриране на изучените закони в живота и постоянно следване на принципа на Единството. Да следващ Единството, означава да осъзнаеш илюзорността и безсмислието на противоречията и противопоставянето. Да приемеш Единството, означава да служиш за обединението на всичките три кръга на обществото в един Велик Човешки кръг.

Разширението на съзнанието е енергиен процес, тясно свързан с пробуждането на Истинския "Аз" на Човека.

Обединението, което е цел на всички източни и западни мистични Учения, се осъществява чрез разширение на личността от нейния съкровен център.

Разпространението на Единното Учение също може да бъде нагледно представено като три кръга, разширяващи се от централната точка.

В центъра е ейдосът на Единното Учение, самото Учение, предавано от Духа, чрез Учителя.

Около централната точка се концентрира най-близкият, духовен кръг от ученици, хора постигнали дълбоката същност на Учението, чиято задача е да станат негови носители и да бъдат наставници на устремените. Духовният кръг се разширява, като в него навлизат хора от втория кръг, който на свой ред се разширява в резултат на промяната на съзнанието в материалния кръг.

Единното Учение се разширява в света от центъра чрез духовния кръг, като обхваща последователно кръга на устремените, а след това и материалния кръг на обществото.

Знанието, разпространявано от Единното Учение, се различава по нивата на своята дълбочина в съответствие с нивата на готовност на съзнанието на хората.

В материалния кръг Учението навлиза в облекчена за възприемане екзотерична, широко достъпна форма. В кръга на устремените знанието се задълбочава.

Принципът на самоотъждественост може да се изрази чрез следната мистична формула: "Аз съм това, но това е по-голямо, отколкото съм аз."


* * *


Цялото знание на човечеството може символично да се представи като два концентрични кръга, описани около точка. Кръгове на знаниетоВъншният кръг се нарича екзотеричен и включва в себе си науката, религията и философията. Вътрешният се нарича езотеричен и съдържа дълбоки, не изкривени знания за Вселената, които са недостъпни за неподготвения Човек. На границата между езотериката и екзотериката се намира изкуството, което предава мистично съдържание в екзотерична форма.

Точката в центъра е самата Истина в цялата й пълнота и всичко, което ние можем да разберем за Истината.

Този, който е преминал границите на втория кръг, е езотеричен ученик, защото той е отъждествил себе си с процеса на истинското познание. Този, който е преминал през много изпитания и е стигнал до Точката, е мъдрец. И накрая този, който се е слял със самата Истина, е Месия и Велик Син Божи.

Нито една сфера на знанието не може да съществува отделно от останалите и да не бъде свързана с първоначалната. И науката, и религията, и философията и изкуството в този вид, в който ние ги познаваме днес, еднакво са се отдалечили от общото лоно. Ако сега изкуството е ненаучно, философията често е антирелигиозна, а религията - и антинаучна, и антифилософска, това не означава, че така е било винаги. Думата "езотеричен" има още и значението "единен", защото точката сама по себе си е единна. Точката не може да бъде разделена, защото тя е първоосновата на битието.

Езотеричното учение е основата на всяко знание. Именно затова Науката за Мъдростта не носи в себе си никакви религиозни, научни, философски противоречия и е еднакво близка за последователите на различни религиозни традиции, научни направления и философски течения.

Това, до което едва са достигнали най-добрите умове на съвременността, отдавна е било известно на древните мъдреци. Неотменна историческа аксиома е това, че най-първите научни, теологични и философски знания, а така също и първите знания в областта на изкуството, са дадени именно на древните мистици, на адептите от различните езотерични школи. Великите последователи на Науката на Мъдростта, учителите от Египет, Индия, Юдея и Гърция, са контролирали целия процес на нравствено израстване на човечеството, като са били едновременно магове, жреци, лечители на духа и тялото, архитекти и политически дейци.

начало на страницата


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение