Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Школата

Учител

Зор Алеф Зор Алеф (мистично име на Анатолий Александрович Руденко–Зор) е роден през 1976г. в Москва в семейството на руския поет Александър Руденко и известната българска целителка Иванка. Ранното си детство прекарва в старопланинското село Раковица в дома на прабаба си Мара, знахарка и лечителка.

От 14-годишна възраст се занимава с целителска и духовна практика. На 16 години издава на руски и на български езици своята първа книга "Кръстът на посветения", подписана с името Зор Алеф. За кратко време става известен като духовен учител, автор на мистични научно-популярни трудове и целител.

През 2000г. Зор Алеф създава Школата на Единното учение (на основата на eзотерична школа "Зор", съществуваща от 1992г.). Под негово ръководство работят отделения на Школата в Русия, България, Башкирия, Казахстан, Беларус, Кипър и Финландия.

По определение на Зор Алеф "целта на Единното учение е възсъединение на човечеството в Истината, братската любов и закона на земното битие".

Издадени книги на Зор Алеф

на български

Възвание към светлинатаИздателство "Тот", София 2023
Корица на Възвание към светлината "Възвание към светлината" разкрива законите, управляващи живота на човешката душа, и сочи път за преодоляване на страданието, невежеството, нравствените и физически недъзи на съвременното човечество. Древното езотерично целителско изкуство за усъвършенстване на ума, душата и тялото на човека е представено в светлината за Единното учение за Бога, Човека и Вселената, което изтрива бариерите между религиите и душите на хората от различни раси и нации.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Магическото словоИздателство "Тот", София 2023
Корица на Магическото слово Магическото слово структурира най-важните тайни, които са пред очите ни, това, за което е казано:
"Познай това или този, който е пред лицето ти, и този, който е скрит, или това, което е скрито, ще ти се открие."

Магическото слово може да бъде облечено във формата на мистични текстове, медитативни пасажи, фрагменти от учения, предадени в написано или изречено слово. Именно такива слова се явяват олицетворение, носител и кристализация на истината. Те са изписани на страниците на скрижали и трактати, начертани са на стените на храмове и върху каменни стели.

Те приемат формата на божествена и просветлена реч на ближния, обърната към нас. Те са слова, явяващи се есенциален изразител на мистичните  учения. Те се явяват най- великата възможност като символи, използвани от човека, тъй като словото е символ. Зад всяко истинно слово стоят множество символи.

Именно словото, приемащо формата на външна кристализация на истината, е това, което е пред лицето на търсещия.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Материализация на мечтатаИздателство "Тот", София 2023
Корица на Материализация на мечтата IMO! OBITO! ARCHEDOSEL! – Властвай! Вслушвай се! Изпълнявай Божията воля! Това е написано върху остриетата на магическия тризъбец на Парацелз, великия посветен и лекар от Средновековието.

Всеки от нас има надежди, мечти, желания, а също така копнее за самореализация и признание. Обаче единици съумяват да постигнат това съзнателно и успешно. Ключовете към тайната на материализацията на нашите желания, към придобиването на така наречената реализационна власт в материалния свят и умение да противостоим на всички житейски тегоби и обстоятелства се дават в книгата на известния целител и писател мистик Зор Алеф.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Отговори за непосветения том 2Издателство "Тот", София 2022
Корица на Отговори за непосветения том 2 Книгата "Отговори за непосветения" представлява беседи на Учителя Зор Алеф с неговия земен баща, писателя Александър Руденко, за основните въпроси на битието, интересуващи всеки човек.

"Духовните учители се раждат в човешки тела и това им налага условията на същото съществуване, което животът налага на всеки един от нас. Но те дават на учениците си онази опора, която превръща догадките в знание, а знанието в осъзната сила. За себе си той казва: "Дойдох да донеса толкова истина, колкото мога." От филма "Необяснимото", излъчен по БНТ, Канал 1 на 12.02.2001 г.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Отговори за непосветения том 1Издателство "Тот", София 2021
Корица на Отговори за непосветения том 1 Второ преработено издание на книгата "Отговори за непосветения", която представлява беседи на Учителя Зор Алеф с неговия земен баща, писателя Александър Руденко, за основните въпроси на битието, интересуващи всеки човек.

Предговор от Антон Дончев

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Брошура "Школа на Единното учение"Издателство "Тот", София 2021
Корица на брошура Брошурата съдържа кратка информация за Школата на Единното учение, Кодекс на Единното учение, Кодекс на духовното достойнство и мистични текстове на Учителя Зор Алеф.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Метод на неуязвимосттаИздателство "Тот", София 2018
Корица на Метод на неуязвимостта Методът на неуязвимостта, в който неуязвимостта се разглежда като явление, като духовно понятие, ни поставя няколко вълнуващи въпроса. Дали изобщо може да се говори за съществуването на неуязвимост на три нива – духовно, астрално и физическо? Съществуват ли някакви обстоятелства или някакви условия, които, изпълнени правилно, могат да ни дарят с това магическо качество на неподвластност и неуязвимост?

Неуязвимост е състоянието на проникналия в съкровената тайна, пребиваващия под покрива на Всевишния, знаещия името на Скрития. Това не означава, че реализацията на неуязвимостта се явява нещо извън границите на възможното или някаква неизпълнима, трудна задача. Методът се построява по формула, но не е достатъчно да се знае формулата. Тя не може да бъде реализирана без постоянство на усилията, без непоколебимост в намеренията, без твърдо следване на целите.

Елементът Шин ש създава огнените одежди на неуязвимостта. Той се ражда в духа, разгаря се в менталните центрове като концентрирано сияние и уплътнявайки се чрез различните слоеве на нашата аура и чрез различните центрове, гори в деветте наши центъра с многоцветни огньове. Неугасващото горене на елемента Шин може да бъде призовано само от едно единствено нещо – реализацията на Божественото име.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Практика на трансцендентния покойСофия 2017
Корица на Практика на трансцендентния покой До истинския трансцендентен покой се изкачват тези малцина, които търсят в покоя свобода и пълнота. Храмът на трансцендентния покой винаги е давал убежище и изцеление, и освобождение на тези, непоколебимите, които настойчиво са го търсили, без да се отклоняват от пътя, въпреки изпитанията и разочарованията и са се уподобили на тази душа, с описването на чийто път Мария Магдалена започва своето Евангелие. Храмът на покоя не само е заповядан от божествения дух, той е истинското място на раждането и крайната точка на пътешествието на човешкия дух на земята.

Трансцендентният покой е изначално състояние на съвършено взаимодействие между духа и душата, при което противоречията са отстранени. Духът се явява активен проводник на безбрежния, божествен дух. Той постоянно пие от този извор и разпределя светлина, енергия, сила и благо във всички сфери на нашето същество. А душата, преодоляла седемте власти на гнева, става лоно за неговото пълноценно проявяване. Тя се превръща в златна чаша, високо повдигната към струящия в нея лъчезарен поток на духа, с неговите задължителни и извънвремеви атрибути: светлина, истина, мъдрост, знание, благо.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Практика на триединното здравеСофия 2016
Корица на Практика на триединното здраве "Практиката на триединното здраве е уникална система за бързо мобилизиране на вътрешните целителни сили на Духа, душата и тялото. Тя е разработена от Зор Алеф на базата на неговия многогодишен опит като целител и духовен учител. Чрез тази практика се задействат последователно творческите и целителните ресурси на деветте енергийни центъра в нашето Същество, наричани в мистичната традиция сефироти. Всеки център управлява определени органи на физическото тяло. Деветте сефиротични центъра в Човека едновременно са резервоари на жизнена сила за физическото тяло и съкровищници, пазещи в капсулиран вид целия потенциал от творческа енергия, съзидателни качества и висши сили на Съзнанието.

Практиката води до способност да се преживява пълнотата на битието. Целителният, енергийният и дълбоко хармонизиращ ефект на Практиката може да бъде изживян от всеки, и групово, и самостоятелно."

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Да бъдешСофия 2016
Корица на Да бъдеш Книгата на Зор Алеф "Да бъдеш" разгръща пред нас завладяваща панорама на тайните на човешката душа и Вселената. Бог и Сатана, добро и зло, мъдростта на духовните учения, етика, грях и просветление са само някои от темите, разкрити под формата на приятелска беседа с читателя.

Образите на древни майстори и учетили на човечеството, пресъздадени с художествен език и показани в момента на великия им жизнен избор, ни вдъхновяват и ни дават възможност да се докоснем до живия духовен опит. Потапяйки се постепенно във вътрешното пространство на тази книга, ние започваме Да Бъдем.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Йога на сънищатаСофия 2015
Корица на Йога на сънищата Възможно ли е да създаваме сънища подобни на живи картини, шедьоври, даващи вдъхновение и просветление? Какви сили се крият в най-обикновения сън и как да го направим истински целител на душата и тялото. Какви аналогии съществуват между съня и смъртта? Защо управлението на сънищата се явява Път към безсмъртието и освобождението от много страдания? Съществуват ли практически знания, позволяващи да се освободят магическите и целителни сили на съня и сънищата? Как да разпознаваме и тълкуваме символите на сънищата и как да разберем техните послания? Способни ли сме осъзнато да моделираме и развиваме нашия сън? Къде могат да ни отведат сънищата? Това са някои от въпросите, отговори на които дава новата книга на известния целител, писател и мистик - Зор Алеф. "Йога на сънищата" е предназначена за всеки човек, стремящ се да промени себе си и света към по-добро.

стр.164, ред 23 да се чете: "прадядо му Нинко, чорбаджията"
Корекция на издателя.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Ад и РайСофия 2014
Корица на Ад и Рай Темата за смъртта, за ада и рая, за безсмъртието вълнува всяка човешка душа. Тайната, скрита зад завесата, в неизвестното след физическата смърт, е повдигната чрез думите на Учителя Зор Алеф. Страхът от непознатото е много по-опасен дори от най-застрашаващата ни, но известна заплаха. Знанието отваря очите на слепия и на глухия. Помага на Човека да погледне на живота и смъртта с по-голяма мъдрост и яснота. Дава ни сила и смелост да превърнем живота си в осъзнато духовно сътрудничество с Невидимя свят, радост и възможност ДА БЪДЕМ!

Книгата е печатно издание на интервю със Зор Алеф, излъчено по Втори канал на руската държавна телевизия РТР през 2009 г. Издава се от Фондация "Да бъдеш" с благотворителна цел. Получените средства ще бъдат предоставени за изграждането на Център на Единното учение за енергийно и душевно възстановяване в град Белоградчик.

Връзка към книгата в онлайн книжарница.
 

Йога на словото"ВББ", София 2010
Корица на Йога на словото Да преобразим живота си чрез енергията на речта.
Седемте стъпала на медитацията.
Молитви, псалми, мантри, целителни формули от диска "Изцеляващото слово".
 

Тризъбецът на желанието"Фаворит вижън", София 2007
Корица на Тризъбецът на желанието "О, как се заблуждават хората като мислят, че Небето не им изпраща отговор. Само ако знаеха, че гласът на Бога не са слова, а шепот, състояние, събития... Ако само осъзнаваха, че в отговор на всяка тяхна страстна молба към Небето – там се появява Отговор и като лъч се спуска към тях от висините. Ако разбираха, че именно отчаянието и недоверието, в които се потопява техният ум, им пречат да възприемат този лъч... Ако само знаеха, че за да се възползваш от нея е необходимо едва няколко дни или няколко месеца да съзерцават целта и търпеливо да действат за нейното въплъщаване, без да помрачават живота си с пристъпи на мъка или със страсти. Ако Човек разбираше, че гласът му може да бъде чут от Небето само когато излиза от успокоено и безмълвно сърце, колко по-лесно щеше да му бъде да се уповава, да се доверява и да постига желаното!" Зор Алеф, "Учение за материализацията"

стр.18, ред 19 да се чете: "не го е направил без помощта на Учителя.".
Корекция на автора
 

Възвание към светлината"Анхира", София 2006
Корица на Възвание към светлината "Възвание към светлината" разкрива законите, управляващи живота на човешката душа, и сочи път за преодоляване на страданието, невежеството, нравствените и физически недъзи на съвременното човечество. Древното езотерично целителско изкуство за усъвършенстване на ума, душата и тялото на човека е представено в светлината за Единното учение за Бога, Човека и Вселената, което изтрива бариерите между религиите и душите на хората от различни раси и нации.
 

Отговори за непосветения том 1"Анхира", София 2001
Корица на Отговори за непосветения том 1 Книгата "Отговори за непосветения" представлява беседи на Учителя Зор Алеф с неговия земен баща, писателя Александър Руденко, за основните въпроси на битието, интересуващи всеки човек.

Предговор от Антон Дончев
 

Отговори за непосветения том 2"Анхира", София 2005
Корица на Отговори за непосветения том 2 "Духовните учители се раждат в човешки тела и това им налага условията на същото съществуване, което животът налага на всеки един от нас. Но те дават на учениците си онази опора, която превръща догадките в знание, а знанието в осъзната сила. За себе си той казва: "Дойдох да донеса толкова истина, колкото мога."
От филма "Необяснимото", излъчен по БНТ, Канал 1 на 12.02.2001 г.

Вместо предговор
Със Зор се върнахме към работа по "Отговори за непосветения" почти три години след издаването на първата книга. По това време у мен се появи желанието да задълбочим някои теми, да внесем по-голяма яснота в тях. Възникваха нови, важни според мен въпроси. Пристигнаха много писма на читатели... Книгата се нуждаеше от продължение. В резултат на това се появи нейната втора част, органично свързана с първата, в която се разглеждат основните понятия за триединния живот на човека.
Втората част на "Отговори за непосветения" съдържа три раздела. В първия раздел се уточняват въпроси, които по един или друг начин са засегнати в първата книга. Вторият раздел е посветен изцяло на нови теми. Това са и духовните правила за зачеването и възпитанието на децата, и учението за материализацията, и така нареченото нетрадиционно лечение, и аспекти на магическото въздействие върху околния свят, и много други неща. Третият раздел включва беседи по въпроси на читателите. Когато задавах тези въпроси на Зор Алеф, аз ги разширявах. Така се разширяваше и нашият диалог, докато не изчерпвахме според мен въпроса.
В книгата се срещат известни тематични повторения, естествени за живото общуване на събеседниците. При редактирането решихме да не ги изключваме от текста, тъй като новите мисли, които възникваха там, ще са интересни на читателя.
Александър Руденко
 

Свещена терапия том 1"Анхира", София 2003
Корица на Свещена терапия том 1 "Свещена Терапия" е фундаментален езотеричен труд, написан в наши дни, пресъздаващ и развиващ древното учение за Бога, Човека и Вселената. Това е едновременно наука, изкуство и духовен метод, чиито корени израстват от дълбините на древните египески мистерии. Свещената Терапия е най-древното традиционно и лечителско изкуство. Тя може да се счита за майка на съвременната официална медицина.
Книгата е посветена на методите на езотерично целителство – изкуството на изцеляване и усъвършенстване на ума, душата и тялото на човека. За пръв път в духовната наука се въвеждат редица нови езотерични принципи, закони и терапевтични методи.

Предговор от Кубрат Томов, директор на института "Нова култура" - София
 

Свещена терапия том 2"Анхира", София 2004
Корица на Свещена терапия том 2 "Свещената Терапия" разкрива законите, управляващи живота на човешката душа и сочи път за преодоляване на страданието и невежеството, нравствените и физическите недъзи на съвременното човечество.
"О, тайни! Вие не сте били понятни дори и тогава, когато Господ се е обличал в плът и е говорил с притчи... Колко пъти е било така? Но Гласът Божий не замлъква и не замира никога. Той се носи навсякъде, отразява се в пламтящите светлини и пронизва световете до най-дълбокото им подножие, до скритото им ядро. Неговият глас опасва Вселената , трепетно пееща с Ефира, и докато има Човек, ще има Завет между него и Бога."
 

Свещена терапия том 3"Анхира", София 2005
Корица на Свещена терапия том 3 Този труд се посвещава на Човека.
 

Школа на Единото Учение"Анхира", София 2001
Корица на Школа на Единото учение - брошура Брошурата съдържа кратка информация за Школата на Единното Учение и мистични текстове на Учителя Зор Алеф.
 

Практика на самостоятелното окултно лечение"Анхира", София 2000
Корица на Практика на самостоятелното окултно лечение Разбирането на това, че дълбоко в нашата личност живее частица от безкрайния, всеизцеляващ, всесилен Дух, е началото на осъзнатия път към великата цел на самостоятелното усъвършенстване и изцеление.
 

Бог и сатанаИК "Ванеса", София 1995
Корица на Бог и сатана Всеки човек по своята божествена природа е духовен и добър. Във всяка, дори и в най-загрубялата душа – душата на престъпник или на убиец, живеят светлина, милосърдие и състрадание. Скрити от света под патината на ненавистта и отчуждението, тези качества въпреки всичко съществуват. Те могат да бъдат събудени макар често това да е безкрайно трудно.
Както и да се извърши тази промяна – чрез словата на Христос или на Мохамед, чрез заветите на Мойсей или поуките на Буда, тя е еднакво близка до Общия Духовен Свят.
От такъв метод – метод на Общия Духовен Свят имат нужда хората, които не намират покой в търсенето на Истината, страдат, боледуват телом и духом и често напускат земята без дори да се доближат до разбирането на великото Защо?
За тях е написана тази книга.
Предговор от проф. д-р Андрей Пантев
 

Кръстът на посветенияИК "Ванеса", София 1993
Корица на Кръстът на посветения Човекът е призван от Бога да отправи погледа си към звездите. Велика и безкрайна сила е заложена у всекиго, но не всеки е достоен за нея. Майката на всички науки – Свещената магия, крие тайната и пътя към могъществото на духа. Без да разтварям, но открехвайки вратата към Знанието, предупреждавам докосналият тази книга никога да не помисля за зло.
Предговор от проф. Гаро Мардиросян, ст.н.с. в Българска академия на науките
 

на руски

 • Священная Терапевтика. Методы эзотерического целительства. Книга 1, "Амрита-Русь", Москва 2015
 • Практики, преображающие реальность, "Амрита-Русь", Москва 2015
 • Йога сновидений, "Амрита-Русь", Москва 2014
 • Йога Слова, "Амрита-Русь", Москва 2012
 • Ответы непосвященному, "София", Москва 2010
 • Быть, "Открытый мир", Москва 2006
 • Воззвание к Свету, "София", Москва 2004
 • Ответы непосвященному I, II, "София", Москва 2002, 2004
 • Священная Терапевтика, "София", Москва 2002
 • Школа Единого Учения, Москва 2001 (брошура)
 • Ответы непосвященному, "София", Москва 2000
 • Эзотерическая Школа ЗОР, Москва 1999 (брошура)
 • Практика самостоятельного оккультного лечения, "Союздизайн", Москва 1999
 • Путь Сияния, "Звонница", Москва 1995
 • Крест Посвященного, "Руссико", Москва 1993

| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение