Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Учението

Система от Аркани

Secretum, Arcanum, Mysterium – три воала, три откровения, три ключа.

Тайна, Тайнство, Посвещение – те съществуват от векове и чрез тях се извършва всичко. Чрез тях са сътворени и утвърдени в Човека Добродетелта, Мъдростта и Истината.

Тайната е била в началото – тя е излязла от устата на Господ заедно с първото му Слово. Тя се е разпространила в Неговото Дихание, обхванала е целия Свят и всичко станало Тайна. Тайната е станала основа на човешката душа и породила в нея изумление, безмълвие и жажда, тъй като няма нищо в Света, което Човек е познал докрай, а Тайната му била дадена, за да обърне своя поглед към звездите и да не пресъхва в него молбата за Мъдрост и Истина.

И първото Слово на Отца било Словото за Мъдростта и като слушал, Синът разбрал, че Мъдростта е постижение на Истината в чистота, и тогава той превърнал добродетелта в начало на своя път и я заложил като основа на своя Дом.

Така било родено Тайнството, което представлява множество Тайни, познати и непознати – тези Тайни, чийто час е настъпил и онези, които безмълвно чакат своя час. И Синът ги е събрал в едно, направил ги факел на пътя и издигнал стените на Дома на добродетелта – и Тайните станали негова Мъдрост, те заживели в сърцето на Сина. Така бил изпълнен Заветът.

И Отец казал: "Извади Завета от своето сърце и дай да го видят моите деца, за да се върнат те към мен, тъй като Аз отдавна не съм виждал своите деца."

И Синът приел Словото и изсякъл Завета върху Двадесет и Две Колони и ги поставил в Дома, така Тайнството влязло в тях и се разделило на двадесет и две части и станало зримо за Човека.

Тогава Синът благословил Дома и осветил всяка от Колоните – окадил ги с тамян, събрал в чаша своите сълзи и ги наръсил, тъй като дошло време Човек да остави Дома си.

И Синът казал: "И няма да поставя над Дома покрив, за да влиза диханието на Отца в Колоните и Тайнството да диша навсякъде, където поиска. И нека Покрив стане това, което е невидимо за окото и невъзможно за разбиране."

И Тайнството станало Посвещение, Домът – Светилище и Духът дошъл в него и дишал в Колоните.

И Човек излязъл, широко отворил дверите на Дома, оставен без покрив.

* * *

Системата на Магическите Тайнства (Arcanum), роденав откровението на пророци и формулирана за пръв път като Двадесет и Два Закона на Мирозданието от първия сред египетските Йерофанти и Синове Божии на Земята, Триждивеликият Хермес, представлява цялото вътрешно съдържание и целия живот на Науката, Религията, Философията и Изкуството, а така също на всяко знание, родено в Дух.

По такъв начин Secretum, Arcanum, Mysterium; Тайната, Тайнството и Посвещението са, от една страна, цялата Истина, която идва от Бога при Човека, а от друга – цялата молба за Истина и цялата Любов, която се издига от Човека към Бога.

Secretum е малка част от Истината, нейна проява в една или друга сфера на Битието. Това е нещо, което до неотдавна посветените внимателно криеха и пазеха от незрелите умове и което сега, когато е дошло времето да се дадат ключовете за разбиране на Магическите Тайни и Тайнства, се пази от осквернение със Закона на Неразбирането.

Arcanum, това е сбор от практически и теоретически Магически Тайни, свързани от единен смисъл, същност и предназначение. Тази мистична формула, която в различно време и на различни езици, но винаги с велико благоговение и предпазливост е произнасяна от Маговете и Учителите, в кратка форма съдържа цялото учение за Вселената и душата на Човека.

Mysterium, това са всички Тайнства, постигнати от ученика и оживели в неговото битие.

Учението на Езотеричната Мъдрост, която дава на всяка устремена Душа дълбок отговор на най-мъчителните нейни вътрешни въпроси, е заключено във формата на строга диалектика и логика, от една страна, и от друга, е облечено в Мистично Откровение.

Именно така като получават Откровение свише, а след това размишляват над него, съзерцават го в мълчание, носят го в дълбините на сърцата си и го обличат във формата на строги логически заключения, са били формулирани и дадени от Учителите на древността първите Магически Тайнства.

Те са наречени "Тайнства", защото знанията и Тайните, които ги съставляват, имат духовен характер и тяхното практическо приложение във всяка форма, било то лечебна помощ за ближния, акт на самостоятелно лечение или "просто" следване на изложеното в Тайнствата учение, е свещенодействие.

Първата степен на съзнателното и практическо постижение на Магическите Тайнства е Учението на Езотеричното Целителство, наречено "Свещена Терапия" от великия египетски Маг, архитект и лечител, основател на най-авторитетната медицинска школа в древността Имхотеп (в гръцката херметична традиция – Асклепий).

Свещената Терапия е начало и едновременно е самата същност на Езотеричното Учение.

Това може да бъде обяснено така:

  1. С познанието на Човека започва познанието на Вселената, тъй като Господ е поставил в Човека всичко, което има във Вселената, и така го е направил свой образ и подобие.
  2. Цялата мъдрост и всичките знания, изразени в Тайнствата (Арканите) на Свещената Магия, са дадени за възвишаване и изцеление на Човека. Ето защо осъзнатото постигане на Магическите Тайнства започва с практическото служене на ближния.
  3. Началото на това служене е изцелението и усъвършенстването на собствения ум, душа и плът.

Secretum е жаждата за Истина.

Arcanum е Пътят към Истината.

Mysterium е Диханието на Истината.

Да навлязат и да пребъдат във вас добродетелта, мъдростта и истината.

начало на страницата


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение