Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

За Учението

Символ на Единното учение –
Кръст на Единството

Кръст на Единството

Централният символ на Единното Учение, Кръстът на Единството, е съставен от девет равни окръжности, от които графично е проявена само една – централната, а останалите осем са скрити. Това означава следното:

  1. Пълнота на Истината – от нейното зараждане в Божественото съзнание и до въплъщението й в зрима форма тя преминава през така наречените "девет сфери на материализация", всяка от които представлява отделно "измерение" на битието и се намира на определено вибрационно ниво.
  2. Символът изразява идеята за Царството Божие, както вътре, така и извън Човека, тъй като Царството Божие е съвършена пълнота на Истината.
  3. Четирите сфери, които формират краищата на кръста, представляват йероглифите на Божественото име. По такъв начин Кръстът на Единството носи в себе си идеята за отворен към външния свят херметически кръст, притежаващ цялата пълнота на реализационната власт. Ако се начертаят всички осем окръжности, части от които образуват външните граници на Кръста на Единството, то всяка начертана окръжност може да стане център на нов, точно такъв кръст. Именно това е идеята на божествената нива – да се сеят семената на Духа така, че всяко да даде добър кълн.
  4. Кръстът на Единството символизира мисълта за безкрайно разширение от централната точка и показва, че Обединението като висша цел на Човека се постига само в плодотворно разширение и разпространение на своите най-добри качества във външния свят.

И така, Кръстът на Единството е символ, който мистично изразява духовното, нравственото и енергийното съдържание на Единното Учение. В него се съдържа представата за съвършена пълнота и въплъщение на Истината, идеята за Хармонията, идеята за Плода, принципа на плодотворното действие, целебната идея за вечното разширяване на човешкото съзнание, освободено от мъдростта и не ограничавано от стереотипи и илюзии, а така също се съдържа учението за Божественото Име, което е Единство, Свобода и Пълнота.


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение