Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

Свещена терапия том 1 - Предговор от Кубрат Томов

В ръцете на читателя е "Свещената Терапия" – езотеричен труд, уникален по своя обем и дълбочина, написан в наши дни.

"О, тайни! Вие не сте били понятни дори тогава, когато Господ се е обличал в плът и е говорил с притчи... Колко пъти е било така? Но Гласът Божий не замлъква и не замира никога. Той се носи навсякъде, отразява се в пламтящите светлини и пронизва световете до най-дълбокото им подножие, до скритото им ядро. Неговият Глас опасва Вселената, трепетно пееща с Ефира, и докато има Човек, ще има завет между него и Бога. И магическите тайни са ключа за Завета" – така пише в тази книга Учителят Зор Алеф. И още: "Мъдрецът никога не казва "Аз". Всичко, което читателят трябва да знае за личността на Учителя, той постепенно открива за себе си в текста на книгата.

Съдържанието на "Свещената Терапия" като цяло може да се определи като "Методи за езотеричното целителство". И все пак то е значително по- широко. Да посочи пътя за изцеление на човечеството от неговите духовно- нравствени и физически недъзи, да разкрие тяхната взаимовръзка, да издигне човека в неговия изначален, заложен от Бога стремеж към съвършенство, ето това е задачата на този труд. "Свещената Терапия" съдържа в себе си и предава в езотерична форма стройно единно учение за Бога, Човека и Вселената, учение, което изтрива бариерите между световните религии, между душите на хората от всички раси и нации, съединявайки в едно мистичния и научния път на познанието на Изкуството на Живота. И същността на това учение е Вяра, Надежда и Любов.

Колкото до непосредственото езотерично целителство, в продължение на човешката история Посветените са натрупали немалък опит в това направление. Мъдростта на древноегипетските и тибетските храмове:

  • предавана устно и частично в свитъци (ще назовем имената Имхотеп- Асклепий, Ониуфис, такива учители на милосърдието като Падмасамбхава, Миларепа),
  • отразени са по-нататък в трудовете на древните херметици и кабалисти (Ямвлих Халкидски, Аполоний Тиански, Авва Висарион, Шимон бен Йохай – предполагаемият автор на основоположния кабалистичен трактат "Зохар" и неизвестният автора на труда "Сефер Йецира"),
  • по зрънца са синтезирани в книгите на средновековните магове и източните мъдреци (Йохан Тритемски, Теофраст Парацелз, Агрипа Неттесхеймски, Алберт Велики – Болштедски, Авицена, Ал Газали),
  • в ХVІІІ – ХІХ век към отделни аспекти на езотеричното целителство са се обръщали в своите работи Елифас Леви, доктор Папюс, Станислав де Гуайта, маркиз Сент Ив д’Алвейдър...
  • в ХХ век следва да подчертаем имената на учителите Петър Дънов (Беинса Дуно), Омраам Микаел Айванхов, Джуал Кхул, авторът на обобщаващия труд "Езотерично лечение", записан от Алис Бейли.

В поредицата съществуващи трудове "Свещената Терапия" заема особено място. Досега не е направен опит толкова многопланово да се отговори в пространството на едно изследване на основни въпроси на теорията и практиката на духовното целителство. Например, само частта, посветена на самостоятелното лечение и жизнената терапия, би могла да представлява отделно и обемно издание.

Древното знание, което владее Зор Алеф, става необходима основна идея и метод на обновеното учение. Всяка постройка без фундамент е обречена да рухне. Затова и в "Свещената Терапия" присъства синтез на вече известното. Огромният кръг на разработките в книгата обаче е качествено и абсолютно нов – не се е срещал никъде досега.

Какво е Свещената Терапия? Зор Алеф я определя като наука за Волята, Любовта и Жертвата: "Волята, Любовта и Жертвата – това е един от най- тайнствените и дълбоки магически Тернери, върху които е построена науката за служене на Бога и Човека. Ако не притежава воля, адептът не може да въздейства на пациента, без любов такова въздействие няма да бъде съзидателно, ако не се принесеш в жертва, не можеш да изпълниш предишните две условия".

В какво е разликата на Свещената Терапия от това, което днес наричат нетрадиционна медицина? В тази книга читателят няма да намери нищо "нетрадиционно", "екстрасензорно" или "паранормално". Свещената Терапия е "майка на съвременната официална медицина, казва Зор Алеф, - тя е най-древното и традиционно изкуство на лечение". Това е едновременно наука, изкуство и духовен метод, който черпи със своите корени от дълбините на древните египетски мистерии. Наука е, защото не се опира върху догадки и чувствени възприятия, а върху обективното знание на Вселенските Закони (без да се ограничава с тяхната проява във физическия свят), върху формулната точност на изчисленията, върху диалектичната обоснованост на изводите за причините и следствията. Изкуство е, защото изисква от посветения постоянно творческо усъвършенстване на собствената личност, която сама се превръща в най-фин целебен инструмент. И е духовен метод, тъй като само плодовете на духа хранят здравото тяло и душата на човека.

Именно идеята за високата духовност на езотеричното знание, идеята за състрадателното отношение към ближния и желанието само на благо, създават особената храмова аура на "Свещената Терапия" и на съдържащото се в нея учение. Може с увереност да се каже, че читателят, който може да осмисли казаното в тази книга и да направи нейното съдържание част от своята личност, ще приеме духовно посвещение. Дали това е по силите на всички?

Учителят предупреждава: "За един Човек Инициацията ще бъде Божия благословия, а за друг – изпепеляващ огън... Ти желаеш божествени дарове! Готов ли си да ги приемеш? Знаеш ли цената, която трябва да платиш за тях? Т искаш да придобиеш целия Свят. Готов ли си да жертваш ВСИЧКО? Пази се. Ти стоиш на прага ва светилището. Погледни в себе си. Опомни се. Покай се."

Ние живеем на смяната на епохи, когато човечеството, унижено от материалистичната приземеност, мъчително търси изход от своята вътрешна криза и в сърцата на много хора зрее предчувствие, че правдата на Синовете Божии предстои да се роди отново. Затова в заключение искам да цитирам, без коментар, едно от пророчествата на Нострадамус, в което пророкът казва: "в новото хилядолетие в Русия древноегипетското учение ще възкръсне и ще бъде обновено".

Кубрат Томов
Директор на института "Нова култура" - София

Обратно


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение