Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

Практики

Практика на триединното здраве

ПРАКТИКАТА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ е уникална система за бързо мобилизиране на вътрешните целителни сили на Духа, душата и тялото и е разработена от ЗОР АЛЕФ на базата на неговия многогодишен опит като целител и духовен учител.

Практиката се провежда в четири ключови етапа. Във всеки от тях задействаме последователно творческите и целителните ресурси на деветте енергийни центрове в нашето Същество, наричани в мистичната традиция, сефироти. Духът, Душата и Тялото на Човека, взаимодействайки си, сътворяват девет духовно-енергийни сфери-центрове, всяка от които управлява определени органи на физическото тяло, а също така заключава в себе си целителни сили и определени качества на личността. Поради това деветте сефиротични центрове в Човека едновременно са резервоари на жизнена сила за физическото тяло и съкровищници, пазещи в капсулиран вид целия потенциал от творческа енергия, съзидателни качества и висши сили на Съзнанието.

ПРАКТИКАТА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ ни предлага последователно – етап след етап; стъпало след стъпало – да разтворим вратите на всяка от съкровищниците и да реализираме състояние на така наречената сефиротична пълнота, в което действително ставаме способни да изживяваме пълнотата на Битието и Щастието.

В първия етап на Практиката задействаме най-плътния, магнетичния потенциал на деветте сефиротични центъра, използвайки за това девет особени дихателни ритъма. Този етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА ДИХАНИЕТО.

Вторият етап ни дава възможност да разкрием по-фините и висши сили на деветте сефирота, отнасящи се до живота на Душата чрез бърза концентрация върху девет групи целебни символи. Вторият етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА СВЕТЛИНАТА.

Третият етап на Практиката ни превежда през преживяването на девет ключови целителни състояния, които представляват пряк израз на живота на Духа, Душата и Тялото. В преживяването на тези състояния, стъпка по стъпка, разпознаваме, възкресяваме и вече осъзнато си взаимодействаме с най-важните и най-просветлителните моменти от нашия и житейския опит на други хора. Този етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА СЪВЪРШЕНСТВОТО.

Четвъртият етап активно задейства органите и центровете на Физическото Тяло и, едновременно с това – най-високия енергиен и духовен потенциал на нашите девет сефиротични центъра, създавайки интензивна циркулация на енергия от Духовния план към Физическия и обратно. Такъв ефект се постига посредством изпълняване на девет специални физически пози (които фокусират енергията в конкретните центрове на тялото), съпроводени от изричане на девет мистични формули. Четвъртият етап се нарича ДЕВЕТ СТЪПАЛА НА ВЪЗСЪЕДИНЕНИЕТО.

По време на ритрита по ПРАКТИКА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ всяко стъпало се изучава детайлно, а след това се изпълнява от всички участници. Усвояването на практиката не изисква специална подготовка или владеене на някакви особени психически способности.

Целителният, енергийният и дълбоко хармонизиращ ефект на ПРАКТИКАТА НА ТРИЕДИННОТО ЗДРАВЕ може да бъде изживян от всеки участник през трите дни на ритрита, а също така – и при самостоятелното прилагане на Практиката.

Обратно


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение