Школа на Единното учение (заглавен надпис)
Начало
За Школата

Етичен кодекс

Отделения и форми на работа

Дистанционно обучение

За Учителя

Закони и термини

За Учението

Единно Учение

Знаци на Единното Учение

Правила на Единното Учение

Символ на Единното Учение

Слово на Единното Учение

Система от Аркани

Кодекс на духовното достойнство

Библиотека

Статии

Връзки

Новини

Учение

Ключовете към Царството. Въведение към съкровеното тайно учение на Йешуа Машиах

Да пребъде благословението на живия Отец над нас, над цялото човечество и над нашия труд, чиято главна задача се състои в постигането на истинния смисъл на най-великото и най-тайнственото от всички мистични учения, които някога са били предавани на човечеството – Учението на Иисус за Ключовете към Царството.

"Този, който търси, да не престава да търси и когато намери, ще бъде потресен, а когато бъде потресен, той ще бъде удивен и ще царства над всичко." Евангелие от Тома

Пророците не винаги обясняват всичко видяно и чуто. Най-често те ни оставят без всякакво обяснение насаме с откровението. Те ни говорят с образи, символи и алегории, оставяйки търсещия насаме с предаденото учение така, както можем да бъдем само с Бог насаме.

Истинското значение на подобни символи се открива пред непоколебимо търсещия, пред този, който не престава да търси, постепенно, довеждайки ума в изумление и трепет. И когато той намери, той ще бъде потресен, а когато бъде потресен, той ще бъди удивен. Така говори Йешуа Машиах в своето тайно Евангелие за чудото на намирането и прякото преживяване от търсещия на истинския смисъл на мистичните учения.

"Ключовете към Царството" тълкува и прониква в същността на тайнствените образи и символи, с които е пронизано Евангелието на Тома. Това са символични понятия, които ни препращат към учението за духовното проникновение в явленията, към учението за стабилизация на висшите състояния, към учението за превръщане на екстатичния опит в постоянен опит на ума. За всичко това ще говорим подробно, занимавайки се с учението, което е предал Дидим Юда Тома.

Какво ще намери търсещият? Какво ще го удиви? Отговорът е в последното и най-загадъчно изречение в същия този стих. "... и той ще царства над всичко." "Търсете Царството Божие и Неговата правда и всичко останало ще ви бъде дадено." Какво е Царство? Какво е Истина, Назореецо? – сякаш отново чуваме гласа на Понтий Пилат, в който отчаянието на палача се е съединил в едно с потресението от внезапното осъзнаване, че Царството и Истината в действителност съществуват.

"Това са тайни слова, които каза Иисус Живия и които записа Дидим Юда Тома и той каза: придобилият тълкуването на тези слова, няма да вкуси смърт." Евангелие от Тома

Зор Алеф

Обратно


| Начало | За Школата | За Учението | Библиотека | Новини |
Школа на Единното учение